Egyedi Konyhabútorok - Csongrád konyha

A kreatív megoldás

Csongrád Konyha

butor butor1 butor2

Csongrád Konyhabútor

csongrad honlap

 

 

 

 

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kívánsz lenni Weboldalunknak, figyelmesen olvasd el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vedd igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyet értesz, és kötelező érvényűnek tekinted magadra nézve. A Weboldal működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén Tulajdonos (csongradkonyha@gmail.com +36-30-245-4405) rendelkezésedre áll.

ÁSZF célja

A www.csongradkonyha.hu  Weboldal, Általános Szerződési Feltételeit továbbiakban ÁSZF, azért adta ki, hogy ebben részletesen szabályozza a Weboldal szolgáltatással és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket, a Szolgáltató és a Vásárló jogait, kötelezettségeit, és egyéb, a Weboldal szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket. Az ÁSZF az Eladó és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Vevő között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően az Eladó Weboldal tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos Magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvény könyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak. 

Az ÁSZF közzététele

Az ÁSZF Vásárló által történő elfogadása a Weboldal szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A feltételek elfogadásának minősül, ha a Vásárló az Eladó Weboldal által nyújtott szolgáltatásokat igénybe veszi, azaz regisztrálja magát. Akár új regisztrált felhasználóról, akár visszatérő felhasználóról van szó a megrendelés során, felhívjuk figyelmét az ÁSZF elolvasására, mert esetlegesen annak tartalma időközben módosulhatott. Jelen ÁSZF 2017. június 01. napjától határozatlan ideig hatályos.

Az ÁSZF hatálya

A www.csongradkonyha.hu  Weboldal fenntartja a jogot, hogy az ÁSZF-et részben vagy egészben bármikor módosíthatja. Az Eladó Weboldal ÁSZF-ei és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. A www.csongradkonyha.hu   ÁSZF-jei mindaddig hatályban maradnak, amíg az Eladó Weboldal által nyújtott szolgáltatásokat a www.csongradkonyha.hu  biztosítja.

A létrejövő szerződés tárgyának lényeges tulajdonságai

A www.csongradkonyha.hu nem működtet web áruházat.A megrendelt termékek egyedi felmérés, helyszíni  megbeszélés alapján készülnek.

Az adott áru megrendelésének időpontja az az időpont, amikor megrendelés egyeztetése után a  szerződést mindkét fél aláírja. Aláírás után a megrendelés érvénybe lép.

A megrendelés telefonos, szóbeli, vagy e-mailben történő megerősítést követően minősül csak valós vásárlásnak.

A fentiek alapján létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a szerződéseket iktatjuk, a szerződések bármikor hozzáférhetőek.

A "Kapcsolat" menüpontban a fogyasztó megtalálja elérhetőségi adatainkat. Ezen elérhetőségeken jelezheted szavatossági igényed, egyéb kifogást, esetleges panaszt, vagy kérhetsz információt valamely termékről vagy megrendelésről.

Tájékoztatunk továbbá, hogy a termék gyártói minden esetben fenntartják a termék és azok tulajdonságainak, szolgáltatásainak, funkcióinak előzetes bejelentés nélküli megváltoztatását. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.

A feltüntetett vételár mindig bruttó ár az Általános Forgalmi Adót (ÁFA-t) tartalmazza, és magyar forintban értendő.

Amennyiben minden gondosságunk ellenére hibás ár került valamely termékére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os, vagy "1" Ft-os árra, akkor nem vagyunk kötelezhetőek a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánljuk a helyes áron történő szállítást, vagy a megrendelő elállhat vásárlási szándékától.

Kérjük, tanulmányozd át az alábbi tudnivalókat: 

Az adásvételi szerződés létrejötte

A felek minden részletben megegyeztek,és egyet értenek, a szerződést mindkét fél aláírja. Ekkor jön létre az adásvételi szerződés a vásárló (felhasználó) és a szolgáltató között. A felhasználó elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.

Vételár:

A szállítási díj nélkül, továbbá az Általános Forgalmi Adóval növelt magyar forintban értendőek.  A csomagolás környezetvédelmi termékdíja megfizetve. 

Fizetési feltételek:

Átutalás előre: a megrendelést követően kiállítjuk az átutalásos számlát, a másolatát e-mailben eljuttatjuk a megrendelőnek. A számlán szereplő összeg bankszámlánkra történő megérkezését követően haladéktalanul intézkedünk a termékek kiszállításáról. Raktáron nem lévő termékek többségét 3-4 héten belül teljesítjük, illetve hosszabb szállítási határidejű termékek kiszállításáról külön értesítjük. Az egyedi megrendelések esetén a szállítási határidő 4-5 hét. Figyelem: előre átutalási megbízás esetén a MEGJEGYZÉS rovatba feltétlen tüntesd fel: azonosítód vagy neved (cég nevet), rendelési számot (melyet a megrendeléséről visszaigazolunk). A megrendelés visszaigazolását az általad megadott e-mail címre elküldjük, ha szükséges telefonon munkatársunk felhív további egyeztetés céljából.

Szállítási feltételek, díjjak:

Minden esetben változó, ha segítségre van szükséged a megvásárolt termékek hazaszállításában, nálunk kedvező áron az ország egész területére megrendelheted ezt a szolgáltatást. A szállítási díj a vásárolt termék értékétől illetve a lakóhelyed távolságától függ. Természetesen mindenben, amire szükséged van, a rendelkezésedre állunk, de a szállítás nem tartalmazza a házba/emeletre való pakolás költségét. Kérjük a szállítás részleteinek rögzítésekor mindenképp jelezd, ha pakolást is igényelsz. Igény esetén 2 kolléga érkezik és sérülésmentesen a helyszínre teszik a bútort. Előfordulhat, hogy a kiszállítás rajtunk kívül álló okokból (pl. útviszonyok, baleset, időjárási okok, vis major) az előzetes értesítés ellenére meghiúsul. Ilyenkor igyekszünk a fogyasztót az esetleges változásról a lehető leghamarabb tájékoztatni, és a kiszállítást a következő lehetséges időpontban ismét megkíséreljük.

A megrendelés módosítása, törlése:

Az Eladó a rendelés teljesítésének megkezdéséig megadja a lehetőséget a Vásárlónak rendelése visszavonására elektronikus úton. A rendelés teljesítésének megkezdésekor a Vásárló e-mailben és/vagy telefonon értesítést kap a teljesítés várható időtartamáról, és a teljesítés megkezdésének tényéről, ezután már csak személyesen vagy a "Vevőszolgálat" vagy "Elérhetőségek" menüpontok alatt található elérhetőségek valamelyikén keresztül van lehetőség rendelésének visszavonására. A megrendelés utólagos módosítására csak írásos formában e-mailben: csongradkonyha@gmail.com , vagy telefonon: +36-30-245-4405 kerülhet sor.

Fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag a megrendelővel történő egyeztetést követően kerülhet sor!

Vásárlástól való elállás joga és a szavatosság:

Minden vevőnek, aki futárszolgálatos teljesítéssel veszi át megrendelését, a vásárlástól számított 14 munkanapon belül indoklás nélküli elállási joga van, (ez a Törvényi előírás).

http://www.ofe.hu/inet/ofe/hu/menu/jogszabaly/jogszab A vásárolt terméket 14 napon belül visszaküldheted eredeti számlával együtt címünkre: www.csongradkonyha.hu  6640 Csongrád Fövenyi u. 46, Kérjük, az árut ne utánvéttel add fel, mert az ilyen módon visszaküldött csomagok szállítási költségét levonjuk a visszautalandó összegből. Az áru ellenértékét az általad megadott bankszámlaszámra utaljuk vissza. Az elállási jog csak sérülésmentes, rendszeresen még nem használt termékekre érvényes. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 8 munkanapon belül. Egyedi személyre szabott megrendelés esetén a gyártás megkezdése után nem lehet lemondani a rendelést. A kiszállítás a termék elkészülésekor megtörténik, és fizetési kötelességgel jár.

 

Az értékesítő köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 30 (azaz harminc) napon belül visszatéríteni.

Elállásra vonatkozó igényed előzetesen e-mailben, vagy személyesen kell bejelenteni! A Vásárló viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket.

 

Nem gyakorolható az elállás joga:

Kiemelten ügyelj a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Vásárlót terheli! Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Jogszabályaiban foglaltak az irányadóak. 

http://www.ofe.hu/inet/ofe/hu/menu/jogszabaly/jogszab.html Felvilágosítás, speciális kérés esetén kérjük, hívja Vevőszolgálatunkat: +36-30-2454405

A "Kapcsolat" menüpontban megtalálod elérhetőségi adatainkat. Ezen elérhetőségeken jelezheted szavatossági igényed, egyéb kifogást, vagy kérhetsz információt valamely termékről vagy megrendelésről. 

 

A szerződéskötés nyelve magyar!

 

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ       GDPR

 

Budai Attila Ev. (székhely: 6640 Csongrád Fövenyi u.46. ,adoszám 63936568-2-26: „elkötelezett ügyfelei személyes adatainak védelme iránt, ezért kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a személyes adatok gyűjtése, kezelése, felhasználása, feldolgozása és esetleges továbbítása során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, valamint a 2018. május 25. napjától alkalmazandó, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679/EU rendelet, azaz a GDPR és az egyéb vonatkozó jogszabályok, nemzeti és nemzetközi ajánlások rendelkezéseit megtartva járjon el. 

A jelen adatkezelési tájékoztató a Budai Attila Ev. és Önök között létrejött szerződés („Szerződés”) elválaszthatatlan részre.

Önök a Budai Attila Ev. kötött Szerződés aláírásával elismerik, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat megismerték és hozzájárulnak ahhoz, hogy az  Önök által megadott adatokat az irányadó jogszabályok szerint kezelje, nyilvántartsa; egyúttal hozzájárulnak ahhoz, hogy elérhetőségi adataikat Budai Attila Ev. adatbázisában rögzítse abból a célból, hogy a szolgáltatásaival kapcsolatos adatokról, azok változásairól, az Önöket érintő egyéb változásokról, az  újdonságairól Önöket tájékoztassa.

1.Értelmező rendelkezések

Érintett

Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

Személyes Adat

Az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

Hozzájárulás

Az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

Tiltakozás

Az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;

Adatkezelő

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatkezelés

Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

Adattovábbítás

Az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

Nyilvánosságra Hozatal

Az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adattörlés

Az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

Adatmegjelölés

Az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

Adatzárolás

Az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

Adatmegsemmisítés

Az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

Adatfeldolgozás

Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

Adatfeldolgozó

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi;

Adatállomány

Az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

Harmadik Személy

Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

EGT-Állam

Az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;

Harmadik Ország

Minden olyan állam, amely nem EGT-állam;

Adatvédelmi Incidens

Személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

2.A kezelt adatok köre

A Budai Attila Ev. által kezelt személyes adatok azon adatok, amelyek a szolgáltatásinak igénybevétele során Budai Attila Ev. birtokába kerülnek illetve kerülhetnek az Önök tagjai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, ügyfelei, szerződéses partnerei vonatkozásában, továbbá az Önök által Budai Attila Ev. részére továbbított minden személyes adat. Ezen személyes adatok a következők:

3.Az adatkezeléssel érintettek köre

Kizárólag azon személyek személyes adatait kezeljük, akik hozzájárultak az adatkezeléshez, vagy ha azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli. Az Önöktől és más partnereinktől származó személyes adatokat abban az esetben kezelünk, ha az érintett hozzájárult személyes adatainak harmadik személy illetve Budai Attila Ev.részére történő továbbításához.  Budai Attila Ev.a kezelt adatokat továbbadni sem reklámcélú felhasználás, sem egyéb célra – az Önök kifejezett hozzájárulása hiányában – nem jogosult.

A személyes adatoknak az Önök általi, Budai Attila Ev. részére történő átadásával az adatkezeléshez való hozzájárulás megadottnak minősül.

Önök a személyes adatok Budai Attila Ev.részére történő átadásával szavatolják, hogy azok vonatkozásában az adatkezelésre, így különösen az adattovábbításra is kiterjedően jogosultak.

Budai Attila Ev.kizárja a felelősségét a fenti szavatosságvállalás megsértésével összefüggésben érvényesített minden igény vonatkozásában, egyúttal Önök kötelesek a Budai Attila Ev.a fenti szavatosságvállalás valótlanságával vagy téves voltával összefüggésben felmerült valamennyi kárát megtéríteni.

4.Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja Budai Attila Ev. birtokába került személyes adatok vonatkozásában:

5.Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben, ideig és kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére egyébként alkalmas, így különösen, amíg az Önök tájékoztatásával, a szolgáltatások teljesítésével és a kapcsolódó ügyintézéssel összefüggő jogai és kötelezettségei fennállnak.

Az adatkezelés időtartama

  1. az Önök és Budai Attila Ev.között fennálló szerződéses jogviszonyból származó igények elévülési ideje illetve
  2. a Szerződés alapján Budai Attila Ev. terhelő jogszabályi kötelezettségekkel összefüggő igények elévülési ideje közül a hosszabb időtartam.

6.Az adatok feldolgozása

Budai Attila Ev.az adatkezelési tevékenységéhez az alábbi adatfeldolgozók közreműködését és szolgáltatásait veszi igénybe:

Budai Attila Ev.bejelentett alkalmazottait.

7.Az adatok megismerésére jogosultak

Önök Budai Attila Ev. kötött Szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy az Önök által megadott személyes adatokat Budai Attila Ev. munkavállalói, vezető tisztségviselői, tanácsadói, az adatfeldolgozásban részt vevő vagy egyéb alkalmazottai, továbbá azon partnerei, amelyeknek a részére történő adattovábbításhoz Önök hozzájárultak, megismerjék és kezeljék.

Jogszabályi előírás alapján a bíróságok és egyes hatóságok jogosultak megismerni az általunk kezelt személyes adatokat.

8.Adatok átadása és továbbítása

Tisztában vagyunk azzal, hogy az Önök adatai értéket képviselnek és mindent megteszünk annak érdekében, hogy azokat adatkezelésünk során megvédjük.

A velünk közölt személyes adatokat meghatározott esetekben megosztjuk a velünk együttműködő vagy nevünkben eljáró harmadik személyekkel, ha ez szükséges azon cél eléréséhez, amelynek érdekében az érintett illetve Önök az adatokat közölték. A személyes adatokat Budai Attila Ev. abban az esetben is átadhatja más harmadik személyeknek, ha ez az Önök hatékonyabb kiszolgálását szolgálja, illetve ha az említett harmadik felek a megbízásából kezelik az érintett adatokat.

Gondoskodtunk azonban arról, hogy ezek a harmadik személyek az információt és adatokat megfelelően védjék.

Budai Attila Ev.a személyes adatokat továbbíthatja olyan harmadik személy adatfeldolgozók felé, amelyek megfelelő szintű technikai és szervezeti garanciákat nyújtanak. Budai Attila Ev. az általánosan elfogadott adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően külső szolgáltatókat vehet igénybe rendszeres szerverkarbantartás, adattárolás vagy egyéb informatikai feladatok elvégzésére.

Egyéb harmadik személyekkel csak akkor osztunk meg információt, ha

A Szerződés aláírásával Önök kifejezett hozzájárulást adnak az adatok ilyen jellegű továbbításához illetve szavatolják, hogy a személyes adatokat ilyen céllal Budai Attila Ev. részére átadni jogosultak.

Amint megszűnnek az adatok jogszerű kezelésének vagy átadásának feltételei, Budai Attila Ev. haladéktalanul intézkedik a személyes adatok adatbázisból törlése iránt és értesítést küld Önöknek a törlés tényéről.

9.Adatbiztonság

Az adatkezelés során Budai Attila Ev. tudomására jutott, mind az elektronikus információs rendszerben tárolt, mind a hagyományos papíralapú adathordozókon tárolt adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeli és minden törvényes eszközzel törekszik védeni azokat különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, egyéb visszaélés, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen műszaki és szervezési intézkedésekkel.

Budai Attila Ev.IT-rendszere megfelelő biztonságot nyújt az adatok elektronikus információs rendszerben való kezeléséhez. Adatkezelőink és partnereink hasonlóan gondoskodnak az adatok védelméről és azokat szigorúan csak célhoz kötötten használják. A kezelt adatok az arra feljogosítottak számára hozzáférhetőek, az adatok hitelessége és hitelesítése biztosított, az adatok változatlanok, valamint az adatok a jogosulatlan hozzáférés ellen védettek.

Budai Attila Ev.az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Budai Attila Ev. olyan technikai, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatok biztonságáról, ami az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. Általánosan elfogadott technológiai és működésbiztonsági megoldásokat vezettünk be annak érdekében, hogy megakadályozzuk az azonosítható személyes adatok elvesztését, módosítását, megsemmisítését vagy az azokkal történő visszaélést. A tőlünk telhető legnagyobb mértékben gondoskodunk arról, hogy megfelelő titoktartási kötelezettségvállalás valamint technikai és biztonsági intézkedések révén biztosítsuk a Budai Attila Ev. által kezelt személyes adatok védelmét. A személyes adatokhoz csak a megfelelő jogosultsággal rendelkező, titoktartási kötelezettséget vállaló munkatársaink illetve az arra feljogosított adatkezelők férhetnek hozzá.

 

 

10.Hírlevél

Budai Attila Ev.[www.csongradkonyha. hu ] szolgáltatásának megrendelésével, valamint email címük Szerződésben történt megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a Budai Attila Ev. a megadott email címre szakmai anyagokat, és bútorral lakberendezési tanácsokal  kapcsolatos tájékoztatásokat, értesítéseket küldjön hírlevél formájában. A feliratkozás önkéntes és bármikor visszavonható a hírlevélben feltüntetett link, vagy válasz e-mail segítségével.

Budai Attila Ev. a céges elérhetőségüket megadó személyek mint kapcsolattartók adataiból (cégnév, név, beosztás, céges email cím) adatbázist hoz létre, amely adatbázisban szereplő szervezetek részére (a kapcsolattartók céges email címére) az általuk megjelölt, továbbá az őket Budai Attila Ev. álláspontja szerint esetlegesen érdeklő témakörökben rendszeresen hírleveleket küld. A feliratkozás során megadott kapcsolattartói adatokat Budai Attila Ev.saját ügyfélkapcsolat menedzsment rendszerében – az Európai Unión belül, Magyarországon található szervereken – tárolja, azokat bizalmasan kezeli, illetéktelen személyeknek nem adja át, elérhetővé nem teszi.

A hírlevél küldő szolgáltatás révén a Budai Attila Ev. tevékenységéhez kapcsolódó aktuális szabályokra, azok változásaira hívja fel a kapcsolattartók által képviselt szervezetek figyelmét, valamint az egyes szabályok gyakorlati alkalmazásában nyújt iránymutatást, ezzel kapcsolatos szakmai, illetve marketing célú személyes megjelenést igénylő (offline) és elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével megtartott (online) rendezvényein részvételi lehetőséget ajánl, továbbá a témakörökkel kapcsolatban munkavállalóinak a közvetlen elérhetőségeit is megismerhetővé teszi.

A hírlevelek és az előadások nem a kapcsolattartók mint magánszemélyek részére, hanem a hozzájuk köthető szervezetek, így az Önök részére szólnak, továbbá a fenti adatkezelés kapcsán megadott, tárolt és kezelt adatokat Budai Attila Ev. nem mint a kapcsolattartó magánszemély személyes adatait, hanem az Önökkel történő kapcsolattartásra szolgáló adatokat tárolja és kezeli, így az esetben személyes adatkezelésre nem kerül sor.

Budai Attila Ev. fenntartja a jogot, hogy a hírlevélküldésből bárkit, bármikor kizárjon. Abban az esetben, ha a Szerződésben Önök nem céges email címet adnak meg,  a feliratkozást és az adatokat az erről való tudomásszerzést követően haladéktalanul törli, és az érintett szervezetet, illetve kapcsolattartót kizárja a hírlevélküldésből.

Az adatokat mindaddig kezeli Budai Attila Ev. [ Csongradkonyha . hu ] ameddig azok törlését az érintett nem kérik.

11.Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai

11.1.Tájékoztatáskérés

Az érintettek tájékoztatást kérhetnek az Önök által átadott és Budai Attila Ev. által kezelt személyes adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – személyes adataik továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A tájékoztatás iránti kérelmet – az érintettek adatai biztonsága érdekében – csak személyesen teljesíti Budai Attila Ev.. Ennek érdekében a tájékoztatás iránti kérelmet írásban postán történő megküldés esetén teljes bizonyító erejű magánokirat formájában, emailben illetve faxon a megfelelő azonosító adatok megadásával van lehetőség a Budai Attila Ev. részére megküldeni. Budai Attila Ev.a lehető legrövidebb idő alatt, de legkésőbb 30 napon belül írásban, közérthető módon megadja a tájékoztatást az érintett által megadott címre.

Felhívjuk a figyelmet, hogy évente egy-egy adatkörre vonatkozó tájékoztatás ingyenes, további tájékoztatásért Budai Attila Ev.költségtérítést számíthat fel.

11.2.Helyesbítés

Amennyiben az érintett jelzi – a pontosított személyes adat egyidejű megadásával – a Budai Attila Ev. felé, hogy a kezelt személyes adat a valóságnak nem felel meg vagy a Budai Attila Ev. egyéb úton tudomást szerez a személyes adatok hibájáról és a helyes adatokról, akkor a személyes adatot Budai Attila Ev. helyesbíti. A helyesbítésről illetve a helyesbítésre vonatkozó kérelmének elutasításáról Budai Attila Ev. értesíti az érintettet.

11.3.Törlés vagy zárolás

Az érintettek jogosultak személyes adatik törlését vagy zárolását kérni. A személyes adatokat abban az esetben zároljuk, amennyiben a rendelkezésére álló információ alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett személy jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adatot kizárólag addig kezeljük, amíg fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. A törlés vagy zárolás megtörténtéről értesítjük, vagy a törlésre illetve zárolásra vonatkozó kérelmének elutasításáról tájékoztatjuk az érintett személyeket.

11.4.Tiltakozás

Az érintetek – a kötelező adatkezelés esetét kivéve – jogosultak tiltakozni személyes adataik kezelése ellen,

Budai Attila Ev.a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha a tiltakozás megalapozott, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – Budai Attila Ev. megszünteti, az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

11.5.Együttműködés megtagadása direkt marketing kapcsán

A közvetlen üzletszerzésre irányuló, ún. direkt marketing levelekkel kapcsolatos együttműködésüket az érintettek jogosultak bármikor indokolás nélkül megtagadni. Ennek keretében jogosultak megtagadni vagy megtiltani névadataiknak a kapcsolat-felvételi, illetve üzletszerzési listán való szerepeltetését, közvetlen üzletszerzési – illetőleg azon belül meghatározott konkrét – célra történő felhasználását, illetve harmadik személynek átadását.

12.Az adatváltozás bejelentése

Önök a saját rendelkezési körükbe tartozó, Budai Attila Ev. által kezelt adatok megváltozását 15 napon belül jogosultak és egyben kötelesek bejelenteni. Ennek elmulasztásából eredő következményekért Önöket terheli minden felelősség.

13.Jogorvoslathoz való jog

A személyes adatok védelmével kapcsolatos panasszal és az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésekkel az érintettek a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., postacím: 1530 Budapest, Pf.:5), továbbá jogorvoslatért bírósághoz fordulhatnak.

14.Jogok korlátozása

A fentiek szerinti jogok kivételes esetekben jogszabályi rendelkezés alapján korlátozhatók, így különösen az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében.

Budai Attila Ev. az Önök adatkezelési nyilatkozatával ellentétes adatszolgáltatást csak és kizárólag erre jogszabályban felhatalmazott szervek megkeresésére, jogszabályban meghatározott esetekben teljesít.

15.Egyebek

Budai Attila Ev. fenntartja magának a jogot a jelen adatvédelmi tájékoztató bármikori egyoldalú módosítására. A tájékoztatás változásáról Önöket írásban egyértelműen tájékoztatjuk a Szerződésben megadott elérhetőségeik valamelyikén.

Kérdés vagy észrevétel esetén forduljon bizalommal Budai Attila Ev. irodájához  az alábbi elérhetőségek valamelyikén.

Alulírott, a fenti adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat elolvastuk, értelmeztük és megértettük, és az abban foglaltakat tudomásul vesszük.

 

Kelt: Csongrád , 2018.05.23.