Egyedi Konyhabútorok - Csongrád konyha

A kreatív megoldás

Csongrád Konyha

butor butor1 butor2

Csongrád Konyhabútor

csongrad honlap

 

 

 

 

Hogy tud pénzt és ídÅ‘t megtakarítani a konyhában?

Konyhabútorát érdemes úgy megtervezni hogy, minden kézre áljon ne keljen felesleges métereket megtenie konyhájában. A jól megtervezett konyhabútorral sok idÅ‘t tud megtakarítani, így a megspórolt idÅ‘t a családjával pihenve tudja eltölteni.

Egy új konyhának mindenekelÅ‘tt egyet kell tudni: hosszú évekig örömet szerezni  :)

Konyhatervezési alapismeretek

Egyedi konyhabútorok tervezése

Újonnan megvásárolt konyhabútorunkkal szemben alapvetÅ‘ elvárásunk, hogy jól nézzen ki és jól működÅ‘ készülékekkel legyen felszerelve. Szerencsére a mai beépíthetÅ‘ konyhák ennél sokkal többet nyújtanak.
Mivel a tapasztalatok szerint egy konyhát 20 évig használunk, megéri az új berendezéssel szemben támasztott igényeinket és kívánságainkat a vásárlás elÅ‘tt alaposan átgondolni.
Az alábbiakban bemutatjuk, mire kell figyelni az új konyha kiválasztásánál és mire kell a vásárlásnál gondolni.

A legtöbb háztartásban az új konyhabútor megvásárlása igen nagy beruházást jelent.
Sokan hasonlítják az új konyha megvásárlását egy autó vásárlásához, mivel értékük megközelítÅ‘leg egy nagyságrendet képvisel. De ki használja manapság az autóját 20 éven keresztül? Ez ugyanis a konyhák átlagos használati idÅ‘tartama. És ki tölt el minden hónapban egy egész hetet az autójában? Ennyi idÅ‘t dolgozunk konyhánkban egy hónap alatt.

Ha a fenti hasonlatot tovább elemezzük, felmerül még néhány kérdés. Milyen elvárásaink lennének egy autóval szemben, ha ilyen hosszú ideig szeretnénk vezetni és ezzel együtt intenzíven használni? Lehet, hogy túl keveset várunk el a konyhánktól? És ha igen, mire kellene különösen odafigyelnünk?

Mindenek elÅ‘tt az utolsó kérdés foglalkoztatta a Blum szakembereit, amire megpróbáltak új választ keresni. Az eredmény a Dynamic Space, ami a konyhatervezést új alapokra helyezi.

Mire használható tulajdonképpen a Dynamic Space?

A Dynamic Space egy olyan rendszer, mely mindazokat az eljárásokat tartalmazza, amit egy tapasztalt konyhatervezÅ‘ a tervezés és a bútor kialakítása során figyelembe vesz és alkalmaz.

A konyhavásárlók több mint 60%-a túl késÅ‘n méri fel, hogy több tároló helyre lenne szüksége. Ez a hiány jelentÅ‘sen csökkenthetÅ‘ lenne, ha már a konyhatervezés elÅ‘tt meghatároznánk, hogy mennyi rakodóhelyre van szükségünk. (Erre használható a Blum-zónatervezÅ‘ programja.)

Minden jó konyhaterv az egyes munkazónák meghatározásával kezdÅ‘dik. Az öt Dynamic Space konyhai zóna (pl. jobbkezeseknél) a következÅ‘: raktározás, tárolás, mosogatás, elÅ‘készítés, sütés-fÅ‘zés. A zónák elrendezése és az egyes területek helyigényének felosztása mindig a használó egyéni kívánságainak, szokásainak és az általa végzett munkafolyamatoknak a figyelembe vételével történik.

Az ajtós alsó elemek az ergonómia szempontjából vizsgálva nagyon kedvezÅ‘tlenek: az ott tárolt dolgok keresése fáradtságos, mert a szekrények tartalma áttekinthetetlen. Ahhoz, hogy a hátsó részben tárolt dolgokat elérjük le kell hajolni, illetve a szekrény tartalmának egy részét ki kell rámolni. Ezzel szemben a fiókok és mélyfiókok teljes áttekinthetÅ‘séget és optimális elérhetÅ‘séget nyújtanak.

Egyedi fiókmegoldások

egyedi fiók elrendezés

A kényelmi szempontokat tekintve még pozitívabb, ha a fiókok és a mélyfiókok teljes kihúzású vasalattal felszereltek. A részkihúzású fiókokkal szemben az az elÅ‘nyük, hogy a fiók tartalma teljes mélységében áttekinthetÅ‘ és elérhetÅ‘, egészen a leghátsó sarkokig.

Konyhatervezési alapismeretek

A tároló helyszükséglet felmérése

Tároló helynek a különbözÅ‘ dolgok - melyeket más-más módon kell megÅ‘rizni illetve elhelyezni - számára rendelkezésre állóhelyet nevezzük. Ide tartozik minden olyan dolog, amit a konyhában használunk, az étkészletektÅ‘l és az evÅ‘eszközkészletektÅ‘l kezdve a munkaeszközökön, edényeken és serpenyÅ‘kön keresztül egészen a fűszerekig, valamint a friss, a tartós és a fagyasztott élelmiszerekig. A tároló helyszükséglet a fÅ‘zési és bevásárlási szokásoktól, a háztartás nagyságától és az ott lakók életstílusától függ.

A konyhában dolgozó személy naponta átlagosan 360 munkafázist végez (megfog dolgokat, valamilyen munkát végez, illetve utat tesz meg). Ez húsz év alatt mintegy 2,6 millió ilyen elvégzett tevékenységet jelent. Ha ezen tevékenységek mindegyikénél megfelelÅ‘ tervezéssel megspórolhatunk valamicske idÅ‘t, fáradtságot vagy megtett utat, ez összességében hatalmas különbséget eredményezhet. Nagyon sok tevékenység jár a konyhában tárolt dolgok megfogásával. Hogy ezeket a lehetÅ‘ leggyorsabban és legkényelmesebben érhessük el, a megfelelÅ‘ zónában kell Å‘ket elhelyeznünk.

A konyhák több figyelmet érdemelnek

A vállalkozásoknál szinte minden munkahelyet úgy optimalizálnak, hogy azzal idÅ‘t és költséget takaríthassanak meg. Ezzel szemben a konyhában - ami tulajdonképpen a legtöbb otthon elvégzett munka helyszíne - megtett utakra és munkafolyamatokra vonatkozó tényeket nem ismerjük és nem vesszük figyelembe mint optimalizálási lehetÅ‘séget.

A Dynamic Space segítségével tároló helyünket jobban és ergonómikusabban használhatjuk. Több teret nyerhetünk például, ha fiókjaink oldal- és hátfalai magasabbak. Az újszerű megoldásokkal ésszerűbben kihasználhatjuk a sarok-, illetve kamraszekrényeket. A teljes kihúzású fiókokkal pedig tökéletesebb áttekinthetÅ‘séget és hozzáférhetÅ‘séget nyerünk. 

Kihasználható konyhabútor fiók

Sarok szekrény, sarokfiók megoldás

Fém evőeszköz rendező

 

A Dynamic Space ennél többet is nyújt: rendet, ami egyenlÅ‘ az áttekinthetÅ‘séggel, az áttekinthetÅ‘ség pedig idÅ‘takarékosságot jelent!

A - szintén a Blum kínálatában szereplÅ‘ - Orga-line belsÅ‘ rendszerezÅ‘ pedig a fiókokat és mélyfiókokat praktikus tárolóhelyekké teszi.
A fiókbelsÅ‘k felosztása rugalmas: a hosszában, illetve keresztben elhelyezett elválasztók, valamint a mosogatógépben is tisztítható nemesacélból készült betétek, kivehetÅ‘k és átrendezhetÅ‘k.

konyhai zónák tervezése

1920-ban Bécsben egy Margarete Schütte-Lihotzky nevű építésznÅ‘ kifejlesztette a "frankfurti konyhát", mely elsÅ‘ként vette figyelembe a munkavégzés során megtett útszakaszokat és a mozgásfolyamatokat. Ez a "munkatakarékos" beépített konyha lett a második világháború után Európában és az USA-ban a norma. A Dynamic Space modell a "frankfurti konyhát" tovább finomította és öt különbözÅ‘ zónát határozott meg.

A továbbiakban azt mutatjuk be, hogy az egyes Dynamic Space zónák tervezésénél mi a fontos.

Raktározás

                                   Raktározási zónák a konyhabútorban

 

              

 

 

 

Melyik konyhaforma ideális?

A hely adottságaihoz és az egyén igényeihez igazodva különbözÅ‘ konyhaformák léteznek. Az egyszerű kialakítások közé tartozik az egysoros, az L-alakú és a kétsoros konyha. Az összetettebb formák, mint a G-alakú, az U-alakú és a sziget, több lehetÅ‘séget kínálnak.

A konyhában megtett útszakaszok optimalizálásához az U-alakú konyha a legmegfelelÅ‘bb. Ezt követi a sziget kialakítás. Ezeknél a formáknál a legrövidebb ugyanis az egyes zónák között megtett út. Igaz, hogy az egysoros konyha berendezése is optimalizálható a Dynamic Space programmal, ha azonban lehetÅ‘ség nyílik rá érdemes U, G, vagy sziget formát választani.

                                Konyhabútor elrendezése

A tárgyak ergonómiailag ajánlott helye

AlapvetÅ‘en a gyakran használt dolgokat a könnyen és gyorsan elérhetÅ‘ fiókokban, tehát közvetlenül a munkalap alatt, illetve a felsÅ‘ elemek alsó síkjában kell tárolni.

A kevesebbet használt tárgyakat az elÅ‘bb említett zóna alatt, illetve fölött helyezzük el. Amit csak nagyon ritkán használunk, azt a felsÅ‘ elemsor legfelsÅ‘, illetve az alsó elemsor legalsó síkjába tegyük. Ezzel az elrendezéssel is sok idÅ‘t spórolhatunk meg a mindennapos konyhai munkánk során.

                                       Ergónómiai konyhabútor tervezés

                                   Konyhabútor elrendezés szín kód

 

 

Kevesebb megtett út

Egy négytagú család konyhájában naponta átlagosan 100 konyhai zónaváltás történik. 30 út vezet az asztalhoz, illetve az asztaltól. 50 tevékenységet végzünk a különbözÅ‘ zónákban. 30-szor használunk különbözÅ‘ készülékeket. És csak a szekrényajtókat, fiókokat és mélyfiókokat 80 alkalommal nyitjuk ki és csukjuk be. Nem kell konyhatervezésben jártas szakembernek lenni ahhoz, hogy kiszámoljuk: egy átlagos konyha élettartama alatt ez sok ezer munkával töltött órát jelent. Ez egyben több ezer kilométer megtett utat, megszámlálhatatlan térdhajlítást és milliónyi apró kézfogást is magában foglal.

A Blum cég kutatói egy úgynevezett "úttanulmányt" végeztek hagyományosan és Dynamic Space kritériumok alapján megtervezett konyhákon, majd az eredményt összehasonlították. Ezzel bebizonyították, hogy a Dynamic Space konyhákban a munkavégzés során megtett utak érezhetÅ‘en lerövidülnek. Mint az alább bemutatott példán is, ez az érték akár 20% is lehet.

De nem csak az utak, hanem a munkavégzés ideje is jelentÅ‘sen lecsökken. Így a konyhai tevékenységekre fordított idÅ‘ egy Dynamic Space konyhában napi két óra helyett csupán egy óra negyven percet tesz ki. Naponta további tíz perc nyerhetÅ‘, ha lemondunk az ajtós alsó elemekrÅ‘l a fiókok és mélyfiókok javára. Ez összesen napi fél óra megtakarított idÅ‘!

      Dynamic space segítségével tervezett egyedi konyhabútor

Forrás és képek: Blum