´╗┐ Egyedi Konyhab├║torok - Csongr├íd konyha

A kreat├şv megold├ís

Csongrád Konyha

butor butor1 butor2

Csongrád Konyhabútor

csongrad honlap

 

 

 

 

Hogy tud pénzt és íd┼Ĺt megtakarítani a konyhában?

Konyhabútorát érdemes úgy megtervezni hogy, minden kézre áljon ne keljen felesleges métereket megtenie konyhájában. A jól megtervezett konyhabútorral sok id┼Ĺt tud megtakarítani, így a megspórolt id┼Ĺt a családjával pihenve tudja eltölteni.

Egy új konyhának mindenekel┼Ĺtt egyet kell tudni: hosszú évekig örömet szerezni  :)

Konyhatervez├ęsi alapismeretek

Egyedi konyhab├║torok tervez├ęse

Újonnan megvásárolt konyhabútorunkkal szemben alapvet┼Ĺ elvárásunk, hogy jól nézzen ki és jól m┼▒köd┼Ĺ készülékekkel legyen felszerelve. Szerencsére a mai beépíthet┼Ĺ konyhák ennél sokkal többet nyújtanak.
Mivel a tapasztalatok szerint egy konyhát 20 évig használunk, megéri az új berendezéssel szemben támasztott igényeinket és kívánságainkat a vásárlás el┼Ĺtt alaposan átgondolni.
Az alábbiakban bemutatjuk, mire kell figyelni az új konyha kiválasztásánál és mire kell a vásárlásnál gondolni.

A legtöbb háztartásban az új konyhabútor megvásárlása igen nagy beruházást jelent.
Sokan hasonlítják az új konyha megvásárlását egy autó vásárlásához, mivel értékük megközelít┼Ĺleg egy nagyságrendet képvisel. De ki használja manapság az autóját 20 éven keresztül? Ez ugyanis a konyhák átlagos használati id┼Ĺtartama. És ki tölt el minden hónapban egy egész hetet az autójában? Ennyi id┼Ĺt dolgozunk konyhánkban egy hónap alatt.

Ha a fenti hasonlatot tovább elemezzük, felmerül még néhány kérdés. Milyen elvárásaink lennének egy autóval szemben, ha ilyen hosszú ideig szeretnénk vezetni és ezzel együtt intenzíven használni? Lehet, hogy túl keveset várunk el a konyhánktól? És ha igen, mire kellene különösen odafigyelnünk?

Mindenek el┼Ĺtt az utolsó kérdés foglalkoztatta a Blum szakembereit, amire megpróbáltak új választ keresni. Az eredmény a Dynamic Space, ami a konyhatervezést új alapokra helyezi.

Mire használható tulajdonképpen a Dynamic Space?

A Dynamic Space egy olyan rendszer, mely mindazokat az eljárásokat tartalmazza, amit egy tapasztalt konyhatervez┼Ĺ a tervezés és a bútor kialakítása során figyelembe vesz és alkalmaz.

A konyhavásárlók több mint 60%-a túl kés┼Ĺn méri fel, hogy több tároló helyre lenne szüksége. Ez a hiány jelent┼Ĺsen csökkenthet┼Ĺ lenne, ha már a konyhatervezés el┼Ĺtt meghatároznánk, hogy mennyi rakodóhelyre van szükségünk. (Erre használható a Blum-zónatervez┼Ĺ programja.)

Minden jó konyhaterv az egyes munkazónák meghatározásával kezd┼Ĺdik. Az öt Dynamic Space konyhai zóna (pl. jobbkezeseknél) a következ┼Ĺ: raktározás, tárolás, mosogatás, el┼Ĺkészítés, sütés-f┼Ĺzés. A zónák elrendezése és az egyes területek helyigényének felosztása mindig a használó egyéni kívánságainak, szokásainak és az általa végzett munkafolyamatoknak a figyelembe vételével történik.

Az ajtós alsó elemek az ergonómia szempontjából vizsgálva nagyon kedvez┼Ĺtlenek: az ott tárolt dolgok keresése fáradtságos, mert a szekrények tartalma áttekinthetetlen. Ahhoz, hogy a hátsó részben tárolt dolgokat elérjük le kell hajolni, illetve a szekrény tartalmának egy részét ki kell rámolni. Ezzel szemben a fiókok és mélyfiókok teljes áttekinthet┼Ĺséget és optimális elérhet┼Ĺséget nyújtanak.

Egyedi fiókmegoldások

egyedi fi├│k elrendez├ęs

A kényelmi szempontokat tekintve még pozitívabb, ha a fiókok és a mélyfiókok teljes kihúzású vasalattal felszereltek. A részkihúzású fiókokkal szemben az az el┼Ĺnyük, hogy a fiók tartalma teljes mélységében áttekinthet┼Ĺ és elérhet┼Ĺ, egészen a leghátsó sarkokig.

Konyhatervezési alapismeretek

A tároló helyszükséglet felmérése

Tároló helynek a különböz┼Ĺ dolgok - melyeket más-más módon kell meg┼Ĺrizni illetve elhelyezni - számára rendelkezésre állóhelyet nevezzük. Ide tartozik minden olyan dolog, amit a konyhában használunk, az étkészletekt┼Ĺl és az ev┼Ĺeszközkészletekt┼Ĺl kezdve a munkaeszközökön, edényeken és serpeny┼Ĺkön keresztül egészen a f┼▒szerekig, valamint a friss, a tartós és a fagyasztott élelmiszerekig. A tároló helyszükséglet a f┼Ĺzési és bevásárlási szokásoktól, a háztartás nagyságától és az ott lakók életstílusától függ.

A konyhában dolgozó személy naponta átlagosan 360 munkafázist végez (megfog dolgokat, valamilyen munkát végez, illetve utat tesz meg). Ez húsz év alatt mintegy 2,6 millió ilyen elvégzett tevékenységet jelent. Ha ezen tevékenységek mindegyikénél megfelel┼Ĺ tervezéssel megspórolhatunk valamicske id┼Ĺt, fáradtságot vagy megtett utat, ez összességében hatalmas különbséget eredményezhet. Nagyon sok tevékenység jár a konyhában tárolt dolgok megfogásával. Hogy ezeket a lehet┼Ĺ leggyorsabban és legkényelmesebben érhessük el, a megfelel┼Ĺ zónában kell ┼Ĺket elhelyeznünk.

A konyhák több figyelmet érdemelnek

A vállalkozásoknál szinte minden munkahelyet úgy optimalizálnak, hogy azzal id┼Ĺt és költséget takaríthassanak meg. Ezzel szemben a konyhában - ami tulajdonképpen a legtöbb otthon elvégzett munka helyszíne - megtett utakra és munkafolyamatokra vonatkozó tényeket nem ismerjük és nem vesszük figyelembe mint optimalizálási lehet┼Ĺséget.

A Dynamic Space segítségével tároló helyünket jobban és ergonómikusabban használhatjuk. Több teret nyerhetünk például, ha fiókjaink oldal- és hátfalai magasabbak. Az újszer┼▒ megoldásokkal ésszer┼▒bben kihasználhatjuk a sarok-, illetve kamraszekrényeket. A teljes kihúzású fiókokkal pedig tökéletesebb áttekinthet┼Ĺséget és hozzáférhet┼Ĺséget nyerünk. 

Kihasználható konyhabútor fiók

Sarok szekr├ęny, sarokfi├│k megold├ís

F├ęm ev┼Ĺeszk├Âz rendez┼Ĺ

 

A Dynamic Space ennél többet is nyújt: rendet, ami egyenl┼Ĺ az áttekinthet┼Ĺséggel, az áttekinthet┼Ĺség pedig id┼Ĺtakarékosságot jelent!

A - szintén a Blum kínálatában szerepl┼Ĺ - Orga-line bels┼Ĺ rendszerez┼Ĺ pedig a fiókokat és mélyfiókokat praktikus tárolóhelyekké teszi.
A fiókbels┼Ĺk felosztása rugalmas: a hosszában, illetve keresztben elhelyezett elválasztók, valamint a mosogatógépben is tisztítható nemesacélból készült betétek, kivehet┼Ĺk és átrendezhet┼Ĺk.

konyhai zónák tervezése

1920-ban Bécsben egy Margarete Schütte-Lihotzky nev┼▒ építészn┼Ĺ kifejlesztette a "frankfurti konyhát", mely els┼Ĺként vette figyelembe a munkavégzés során megtett útszakaszokat és a mozgásfolyamatokat. Ez a "munkatakarékos" beépített konyha lett a második világháború után Európában és az USA-ban a norma. A Dynamic Space modell a "frankfurti konyhát" tovább finomította és öt különböz┼Ĺ zónát határozott meg.

A továbbiakban azt mutatjuk be, hogy az egyes Dynamic Space zónák tervezésénél mi a fontos.

Raktározás

                                   Rakt├íroz├ísi z├│n├ík a konyhab├║torban

 

              

 

 

 

Melyik konyhaforma ideális?

A hely adottságaihoz és az egyén igényeihez igazodva különböz┼Ĺ konyhaformák léteznek. Az egyszer┼▒ kialakítások közé tartozik az egysoros, az L-alakú és a kétsoros konyha. Az összetettebb formák, mint a G-alakú, az U-alakú és a sziget, több lehet┼Ĺséget kínálnak.

A konyhában megtett útszakaszok optimalizálásához az U-alakú konyha a legmegfelel┼Ĺbb. Ezt követi a sziget kialakítás. Ezeknél a formáknál a legrövidebb ugyanis az egyes zónák között megtett út. Igaz, hogy az egysoros konyha berendezése is optimalizálható a Dynamic Space programmal, ha azonban lehet┼Ĺség nyílik rá érdemes U, G, vagy sziget formát választani.

                                Konyhab├║tor elrendez├ęse

A tárgyak ergonómiailag ajánlott helye

Alapvet┼Ĺen a gyakran használt dolgokat a könnyen és gyorsan elérhet┼Ĺ fiókokban, tehát közvetlenül a munkalap alatt, illetve a fels┼Ĺ elemek alsó síkjában kell tárolni.

A kevesebbet használt tárgyakat az el┼Ĺbb említett zóna alatt, illetve fölött helyezzük el. Amit csak nagyon ritkán használunk, azt a fels┼Ĺ elemsor legfels┼Ĺ, illetve az alsó elemsor legalsó síkjába tegyük. Ezzel az elrendezéssel is sok id┼Ĺt spórolhatunk meg a mindennapos konyhai munkánk során.

                                       Erg├│n├│miai konyhab├║tor tervez├ęs

                                   Konyhab├║tor elrendez├ęs sz├şn k├│d

 

 

Kevesebb megtett út

Egy négytagú család konyhájában naponta átlagosan 100 konyhai zónaváltás történik. 30 út vezet az asztalhoz, illetve az asztaltól. 50 tevékenységet végzünk a különböz┼Ĺ zónákban. 30-szor használunk különböz┼Ĺ készülékeket. És csak a szekrényajtókat, fiókokat és mélyfiókokat 80 alkalommal nyitjuk ki és csukjuk be. Nem kell konyhatervezésben jártas szakembernek lenni ahhoz, hogy kiszámoljuk: egy átlagos konyha élettartama alatt ez sok ezer munkával töltött órát jelent. Ez egyben több ezer kilométer megtett utat, megszámlálhatatlan térdhajlítást és milliónyi apró kézfogást is magában foglal.

A Blum cég kutatói egy úgynevezett "úttanulmányt" végeztek hagyományosan és Dynamic Space kritériumok alapján megtervezett konyhákon, majd az eredményt összehasonlították. Ezzel bebizonyították, hogy a Dynamic Space konyhákban a munkavégzés során megtett utak érezhet┼Ĺen lerövidülnek. Mint az alább bemutatott példán is, ez az érték akár 20% is lehet.

De nem csak az utak, hanem a munkavégzés ideje is jelent┼Ĺsen lecsökken. Így a konyhai tevékenységekre fordított id┼Ĺ egy Dynamic Space konyhában napi két óra helyett csupán egy óra negyven percet tesz ki. Naponta további tíz perc nyerhet┼Ĺ, ha lemondunk az ajtós alsó elemekr┼Ĺl a fiókok és mélyfiókok javára. Ez összesen napi fél óra megtakarított id┼Ĺ!

      Dynamic space seg├şts├ęg├ęvel tervezett egyedi konyhab├║tor

Forrás és képek: Blum